International Community - Your Network of Opportunities

ICs and EEA terms and conditions:

The following terms and conditions apply to all purchases made on Erhverv Aarhus (erhvervaarhus.dk) and International Community’s (internationalcommunity.dk) websites.

The terms and conditions
The terms and conditions are subject to Danish law. The agreement is only binding for both parties when International Community or Erhverv Aarhus (hereafter referred to as seller) has registered the payment.

Delivery
Tickets, gifts, and vouchers are referred to generally as the product. When the purchase of the product is confirmed by the seller upon delivery of the goods to the customers device (such as e-mail, text message or other media), the purchase receipt will also be sent to the customer by email. The product will then be redeemed by the seller or co-organizer.

Validity
The seller can not be held responsible for improper redemption of the ticket. Tickets issued are valid only for the event. Vouchers are valid for up to twelve months after purchase.

Online payment
The amount withdrawn is from your account when the goods are sent. All communications concerning the payment are encrypted. There is thus no one else can see your account number, and the seller neither sees nor stores your card information.

Refunds
Refunds are only given if the event is cancelled, however refunds can be given until 48 hours before the start if the seller is informed and accepts the inquiry.

If the tickets are lost, the tickets can be obtained by presentation of a valid photo ID and the telephone number and / or e-mail address given upon purchase. 


Any fees will not be refunded with any refund of the item.

The product can not be exchanged for cash.

Change of goods
The product can not be changed, adjusted or exchanged after the purchase has been completed.

Complaint
All complaints should be directed to the seller.

The seller reserves the right to make changes in the price due to pricing errors.

The seller reserves the right to modify an eventual seating.

A complaint about a product or service purchased on www.internationalcommunity.dk can be filed with Konkurrence- og Forbrugerstyelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. You can also give your complaint to Center for Klaegeløsning using www.forbrug.dk

The EU-commissions online portal for complaints can also be used for filing complaints. This is especially relevant for customers outside Denmark. The complaint can be filed here: http://ec.europa.eu/odr 

When filing a complaint add our email address info@internationalcommunity.dk

Handelsbetingelser

Nedenstående betingelser gælder for alle køb foretaget på Erhverv Aarhus (erhvervaarhus.dk) og International Community (International Community) hjemmesider.

Aftaleindgåelsen
Handelsbetingelserne er underlagt dansk rets almindelige regler. Betingelserne er først bindende for begge parter, når International Community eller Erhverv Aarhus (omtales herefter som sælger) har registreret betalingen. 

Levering
Billetter, gavekort og værdikuponer omtales herefter generelt som varen. Når køb af varen er bekræftet af sælger ved levering af varen til købers enhed (som e-mail, sms eller på andet medie), vil kvittering for købet også være tilsendt køber pr. e-mail. Varen vil da kunne indløses hos sælger.

Gyldighed
Billetter, gavekort og værdikuponer er ihændehaverbeviser. Sælger kan ikke drages til ansvar for uretmæssig indløsning af varen.

Udstedte billetter er kun gyldige til den pågældende arrangement. Udstedte værdikuponer er gyldige i op til tolv måneder efter udstedelsen. Gavekort er gyldige i to år efter udstedelsesdatoen.

Online betaling
Beløbet hæves på din konto, når varen er fremsendt jf. ovenfor. Al kommunikation, vedrørende betaling, foregår krypteret. Der er således ikke andre, der kan se dine kortoplysninger, ligesom sælger ej heller ser og/eller gemmer dine kortoplysninger.

Refundering
Som udgangspunkt refunderes købte billetter kun ved aflysning af pågældende arrangement. Køb kan ved personlig kontakt til sælger få refunderet billetter indtil en 48 timer før arrangementets start - det er sælgers afgørelse om en forespørgsel om kreditering accepteres.

Såfremt varen bortkommer, kan ny rekvireres ved personlig henvendelse hos sælger. Varen udleveres kun mod forevisning af gyldig billedlegitimation samt oplysninger om hvilket telefonnummer og/eller e-mail adresse, der er opgivet ved købet.

Eventuelle gebyrer refunderes ikke ved eventuel refundering af varen.

Varen kan ikke ombyttes til kontanter.

Ændring af varen
Varen kan ikke ændres, justeres eller byttes efter købets gennemførsel. 

Reklamation
Alle reklamationer bedes rettes direkte til sælger.

Forbehold
Sælger tager forbehold for fejl i priser.

Sælger forbeholder sig ret til at ændre på eventuel pladstildeling.

Oplysning om klagemuligheder 

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse mail@erhvervaarhus.dk

Oplysning om klagemuligheder 

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@internationalcommunity.dk. (Skal gives lettilgængeligt på hjemmesiden og i virksomhedens generelle aftalevilkår)

International Community cookies policy

Internationalcommunity.dk uses cookies. By using this website you accept our use of cookies.

You can always delete saved cookies by adjusting the settings in your browser. Read our cookies policy.

Accept cookies